Laser är en form av ljusterapi, vilket innebär att ljusvågor tränger in i vävnaden och har en biostimulerande effekt. Cellerna absorberar ljuset och deras energifrigörelse sker snabbare. I praktiken innebär detta att alla cellfunktioner stimuleras. Ämnesomsättningen i cellen sker då snabbare, cellerna repareras och fortplantar sig mer effektivt och hållbart. De konkreta följderna blir en ökad blodcirkulation, stimulerat immunförsvar (specifikt genom att de vita blodkropparna påverkas), minskad smärta och på lång sikt reparation av skadad vävnad. Eftersom laserljuset inte retar vävnaden lämpar det sig mycket väl för direkt behandling av inflammationer. För behandling av olika typers problem använder man olika laserprober med varierande styrka på dioderna (den del av lasern som sänder ut ljuset). Med lasern kan man behandla på ett djup upp till 4cm, medan man t.ex. vid hudåkommor behandlar man enbart ytligt. En av laserns klara fördelar är att den enbart har effekt i det specifika området som behandlas, vilket innebär att t.ex. dräktighet inte är ett hinder vid behandling. Vid skötsel av akuta problem gör man gärna några täta behandlingar och sedan mer sällan medan man behandlar kroniska problem regelbundet men med större mellanrum. T.ex. vid behandling av senskador kan man räkna med behandling i ca 12 veckor, vilket är en liten del av den totala läknings- och rehabiliteringstiden för en senskada, som sammanlagt kan ta upp till ett år.

LaserFöljande problem behandlas effektivt med laser:

-inflammationer

-hudåkommor så som sår, exem och mugg

-ödem

-smärta

-senskador

-ledproblem

-muskulära problem

-problem i hoven t.ex. strålröta

 

Dela: Facebooktwittergoogle_plusmail