Procheval är ett företag som grundats i syfte att främja hästens välmående både på hobby och tävlingsnivå. Oberoende av om du vill ha en frisk och positiv häst för kvalitativ hobbyridning eller strävar till bättre resultat på tävlingsbanorna, kan din häst ha stor nytta av t.ex. massage och elektroterapi.

Många gånger upptäcks problemen först i ett sent stadium, vilket leder till långa konvalescens- och rehabiliteringsperioder, samtidigt som hästen kondition försämras. Återhämtning kräver då stor ansträngning. En stor del av skadorna kan undvikas om hästens fysiska välmående undersöks regelbundet. Den vård jag erbjuder fungerar således både preventivt och rehabiliterande.

Jag arbetar med mjukvävnad och då främst muskulaturen, men även med senor, ligament och leder. Vid misstänkta frakturer eller annars oklara fall bör veterinär kontaktas i första hand. Denna vård ersätter inte veterinärvård, utan är kompletterande.

      

Dela: Facebooktwittergoogle_plusmail