Massage 1GSMH i korthet

Detta är en mycket verksam och djupgående massageform som når även längre in i vävnaden. Genom behandlingen strävar man till att optimera musklernas kontraktions- och avslappningsförmåga och som resultat kan hästen arbeta och röra sig på bästa möjliga sätt. För en presterande, välmående och hållbar häst är massage då ett viktigt komplement till veterinärvård. Genom förebyggande behandling håller du din häst mjuk och smidig och minskar skaderisken avsevärt. 

Med massagen åtgärdar man stelhet, snedhet, aktionsproblem, orenheter, svullnader och beteendeförändringar som beror på smärta.  Man kombinerar massagen med stretching för att uppnå bästa resultat. Massagen ökar genomblödningen i muskulaturen och stimulerar blodcirkulationen i allmänhet och kan användas både i förebyggande och rehabiliterande syfte.

För den som vill veta mer om GSMH, bläddra neråt!

Vad är GSMH?

GSMH är en mycket aktiv och djupgående massage som indelas i tre stadier. Vid massagen provoceras först muskeln så att blodcirkulationen sätts igång, sedan töjs muskulaturen både selektivt och generellt och till sist dräneras muskeln. Detta hjälper hästen att bli av med den extra vävnadsvätska som frigjorts under massagen. På så vis aktiveras lymfsystemet under massagen och bearbetar de slaggprodukter som frigjorts. 

Ursprungligen utvecklades den här massageformen för människor och har sedan modifierats för att passa hästar. Dagens idrottsmassage baseras på denna typ av massage och är kanske den massageform som påminner mest om GSM. Massagen används nästan utan undantag i samband med stretching för att optimera musklernas rörelseförmåga. Stretchningens syfte är dock inte att töja ut muskeln, utan att bibehålla muskelns naturliga kontraktions- och avslappningsförmåga.       

När används GSMH?

Massagen kan med fördel användas vid följande problem:

stelhet

-snedhet

-vid utläkta skador för att göra muskulaturen och ärrvävnaden smidigare

-om hästen går med ena bogen före eller slänger bakdelen åt ett håll

-om hästen har svårt att föra bakbenen under sig

-om hästen har ett klart sämre varv

-kort eller oregelbunden i steget

-oren i någon gångart

-vägrar vid hoppning 

-har svårt att gå uppför eller nerför backar

-problem vid sadlande eller tränsning

-nervositet

-aggressivitet

Och självklart används massagen även vid rehabilitering av skador då det akuta stadiet är förbi. Rådgör gärna med veterinär innan behandling.

När används GSMH INTE?

Massagen används inte då hästen är förkyld, har svullna lymfkörtlar, har ett dåligt allmäntillstånd, vid akuta skador t.ex. inflammationer eller blödning i muskel, om hästen medicineras, nyligen vaccinerats/avmaskats eller lider av lymfangit, samt under tidig dräktighet.

Massage 2Behandlingstillfället

Ett behandlingstillfälle tar vanligtvis mellan 30 minuter och 1,5 timmar. Oftast tar det första besöket 1- 1,5 timme och de därpå följande behandlingarna är aningen kortare.

Jag vill gärna se hästen i rörelse. Därefter palperar jag hästen grundligt med inriktning på problemområdet (innebär att man går igenom hästen genom att känna på mjukdelarna). Samtidigt går vi igenom vad hästen haft för problem, hur länge de pågått etc.

I regel masseras aldrig hela hästen, utan behandlingen koncentreras till problemområdet. Jag ger även en uppskattning på hur många besök hästen behöver, normalt varierar detta mellan 2-5 ggr med max 2 veckors mellanrum, för att lösa ett visst problem. Detta beror självklart på hur allvarligt problemet är. Underhållsmassage kan ges regelbundet t.ex. var tredje eller fjärde vecka, beroende på hästens arbete.      

Hästens reaktioner efter massagen

Hästar är individer och reagerar olika på massagen. Givetvis är den mest betydande faktorn hästens allmäntillstånd. Eftersom GSMH används både i förebyggande syfte och vid rehabilitering av skador är också utgångspunkten för hästarna mycket olika. En häst som har mer omfattande problem med rörelsemekaniken kommer högst sannolikt att reagera mycket kraftigare än en häst som får underhållsmassage. En häst som är i bra kondition upplever i allmänhet bara ett positivt resultat efter massagen, medan en häst med större problem kan behöva upp till fyra dagar för att uppleva förändringen till det bättre. 

De resultat som massagen ger är en förbättrad blodcirkulation, bättre genomblödning lokalt i musklerna och huden, samt en smidigare och mer flexibel muskulatur som ger hästen större marginaler. Ämnesomsättningen stimuleras och slaggprodukter förs bort snabbare genom lymfsystemet, hästen blir av med smärta och svullnad, rörelserna normaliseras och hästen blir lättare att hantera

Detta innebär t.ex. att då din häst halkar i hagen och går omkull är skaderisken betydligt mindre eftersom hästen kan parera situationen på ett annat vis. Samma sak gäller givetvis vid tävlings- och träningssituationer, speciellt inom hoppning och fälttävlan. Eftersom man vid massagen påverkar muskulaturen och muskulaturen i sin tur påverkar lederna, så kommer massagen att innebära en större rörlighet i lederna. En mer rörlig och flexibel häst är alltid en friskare häst.

Dela: Facebooktwittergoogle_plusmail