Elektroterapi 1Elektroterapi i korthet.

Elektroterapi innebär kort och gott att man behandlar mjukvävnad med el. Beroende på vilken typ av ström man använder uppnås olika resultat. Antingen kan man släppa på spänningen i en muskel, öka genomblödningen i en muskel, lindra smärta eller ta bort svullnad. I många behandlingar kombinerar man alla fyra möjligheter. Elen ger möjlighet att uppnå resultat som inte kan presteras enbart med massage, även om elen inte tänjer en muskel på samma sätt som en manuell massage. För bästa resultat uppföljs alltid elbehandling av massage.   

För den som vill veta mer, bläddra neråt!

Vad är elektroterapi?

Elektroterapi är en behandlingsform som i likhet med de flesta andra behandlingar som används på hästar, från början utvecklats för människor. Behandlingen innebär att man påverkar muskler, ligament, senor och leder med el. Med hjälp av elen släpper man på muskelspänningar, lindrar man smärta och tar bort svullnad. Även inflammationer kan behandlas med el och då kan man undvika  att spruta leden med t.ex. kortison. Det enda som kan hindra användning av el är metall i kroppen, exempelvis operationsskruvar. Under dräktighet brukar el inte heller användas, då främst av säkerhetsskäl.

De former av el jag använder mig av orsakar ingen muskelkontraktion och känns nästan inte alls av hästen. De strömstyrkor som används på hästar varierar oftast mellan 2 och 10 milliampere, medan man vid behandling av människor får gå upp till betydligt högre strömstyrka. Hästar är såtillvida mycket känsligare och reagerar snabbare på strömmen.

Hur görs behandlingen?

Vid behandlingen används en elektroterapimaskin som omvandlar växelströmmen ur uttaget till den ström som man väljer för behandling av det besvär som hästen lider av. Beroende på hurdana problem hästen har kan man kombinera massage och elektroterapi, enbart använda elektroterapi, och förstås kan massagen användas skilt för sig. Vid behandlingen leds ström från en elektrod genom vävnaden till en annan elektrod och på så vis påverkas det område strömmen leds igenom. En behandling med el tar allt från 40 sekunder till 30 minuter beroende på vad och hur man behandlar. I allmänhet koncentrerar man all behandling till ett område på hästen.      

Vilka strömmar används och i vilket syfte?

Jag använder mig av diadynamiska strömmar, galvanström och faradisk ström.

Till de diadynamiska strömmarna hör DF (Diphase), MF (Monophase) och CP (CourtesPeriodes). Strömmarna har all olika hertz tal (svängningar/sek för strömkurvan) och påverkar därför vävnaden på olika sätt. Strömstyrkan är alltid inställbar på elmaskinen. Alla dessa tre strömmar är retande och provocerar med andra ord vävnaden, vilket leder till självläkning och även smärtlindring.    

Galvanström är en ström som i första hand används i smärtlindrande syfte, men även som komplement i läkande syfte. Strömmen saknar hertz tal(svängningar) och känns därför inte alls vid behandling. Galvanström används även för att ta bort svullnad, samt för att behandla inflammationer. Vid behandling av inflammation används inte massage samtidigt.

Som faradisk ström använder jag RS(Rythm syncope). Denna ström används för muskelgymnastik, t.ex. för att återaktivera en muskel som använts fel. Muskeln skall dock inte kontrahera under behandlingen, utan man håller strömstyrkan så låg att detta inte sker. Då man använder den här strömtypen på hästar görs det i allmänhet sist i behandlingen, dvs. efter att man använt t.ex. diadynamisk ström, för att återfå och normalisera muskelns funktion.

Elektroterapi 2Varför elektroterapi?

Elektroterapi kan släppa på spänningar som är så allvarliga att man inte klarar av att lösa upp dem med manuell massage. Det finns även vissa ställen man inte kommer åt direkt med massage och då är el ett effektivare hjälpmedel. Effekten blir mycket bättre om man kombinerar massage med el direkt på det berörda området. 

Elen orsakar inte den ömhet som ibland förekommer efter massage och hästen kan därför motioneras samma dag, även om man bör komma ihåg att det är tre dagars karenstid i samband med elbehandling. Elterapi kan inte tänja musklerna på samma vis som massage och därför bör elbehandlingen alltid följas upp av manuell massage. Däremot kan elen lösa på muskelspänningar som man inte klarat av att göra för hand. Svullnad kan också ledas bort mycket effektivare än med massage. Elbehandling lämpar sig även väl vid ligamentskador, ledproblem och lårkakor.

Vad händer hos hästen vid elbehandling?

Vad händer då i vävnaden när vi påverkar den med el? Lokalt sker det något som kallas vasodilation, dvs. att venerna vidgas, samt hyperemi – ökad blodtillförsel. I praktiken innebär detta att ämnesomsättningen försnabbas på cellulär nivå och näringstillförseln aktiveras. Den påverkan elen har sker med andra ord i de enskilda cellerna. På så vis renas området, svullnad transporteras bort och vävnaden förnyas. Elen stimulerar en normal cellfunktion i det onda området.   

För elbehandling gäller samma behandlingskriterier som vid massage. Många gånger är det bättre ju snabbare man reagerar och ger hästen elterapi efter en skada. Hästen får då inte medicineras samtidigt och skadans akuta fas skall vara över, dvs. det får inte längre förekomma blödning om det t.ex. är fråga om en muskelskada.

Dela: Facebooktwittergoogle_plusmail